Quy định vận chuyển

    Tất cả các khách hàng mua hàng của công ty HOA NAM đều được vận chuyển tới địa điểm nhận hàng của quý khách tại các bên xe liên tỉnh  . Ngoài ra một số khách hàng có đơn đặt hàng lớn . Công ty HOA NAM sẽ có hỗ trợ chi phí tùy vào từng khách hàng cụ thể .Mọi Thắc mắc quý khách có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của công ty .